کدوم پلتفرم برای یه آرتیست مناسب تره ؟ این ویس رو گوش کن تا متوجه شی.