چرا ویو یوتیوب پست ها و موزیکامون رو یه عدد خاص گیر میکنه ؟ راه حلش چیه ؟