یه آرتیست چطور بفهمه هدفش چیه و چطور برنامه ریزی کنه بهش برسه ؟‌