تو سالهای اخیر، مایند بلاک شدن بهترین بهونه شده برای تنبلی.. این ویس رو گوش کن تا متوجه بشی مایند بلاک نشدی، تنبل شدی !