اگه حواست به هوش مصنوعی ( Ai ) نباشه اوضاع خراب میشه