ویژگی های یه موزیک و تنظیمی که بتونه خوب بفروشه چه به ارتیست چه ویو بالا از مخاطب بگیره چیه ؟