اینکه چطور با هیتر ها برخورد کنیم بحث طولانی و مفصلیه، و نیمشه ازش گذشت

کلا هیت کردن همه جای دنیا وجود داره و شما به محض اینکه پیشرفت میکنین هیتر سر و کلش پیدا میشه