تو خیلی از موقعیت های کاری، ممکنه حس کنی افسرده شدی، این فایل صوتی کمکت میکنه ازش عبور کنی.