چطور ایده های خفن به ذهنمون برسه ؟ اصلا ایده و الهام از کجا میان ؟ تو این پادکست راجع بهش صحبت کردیم.