مهآر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پلن های مشاوره

ارتباط مستقیم با مهار

  پلن برنزی

  • 30 دقیقه تماس صوتی 
  • پشتیبانی در تلگرام 
  • دستورالعمل اجرایی 
  490,000 تومان 30 دقیقه

  پلن نقره ای

  • 60 دقیقه تماس صوتی/ تصویری 
  • پشتیبانی در تلگرام 
  • دستورالعمل اجرایی
  980,000 تومان 60 دقیقه

  پلن طلایی

  • روزی نیم ساعت تماس صوتی 
  • پشتیبانی در تلگرام 
  • مشاوره حضوری یک ساعته 
  • دستورالعمل اجرایی 
  10,000,000 تومان 30 روز

نظر آرتیست ها درمورد مشاوره مهآر

در این مسیر، بهترین راهنما برای شما خواهیم بود