شرایط بازگشت وجه

عمیقا متاسفیم که باعث شدیم به فکر بازگشت وجه بیوفتی رفیق! 

  • 3 ماه از تهیه دوره گذشته باشه و تمام تمرینات رو مو به مو انجام داده باشی
  • بعد از گذشت 3 ماه درصورتی که تغییری ایجاد نشد یک بار اجازه درخواست بازگشت وجه داری
  • درصورت گذشت 3 ماه و درخواست ندادن ، امکان درخواست وجود نداره